Cena za usługę ustalana jest w drodze negocjacji z każdym klientem indywidualnie,  które rozpoczynamy od:

120 zł * - podatkowa księga przychodów i rozchodów lub ewidencja przychodów
             (ryczałt)
50 zł * - ewidencja VAT
50 zł * - rozliczenia ZUS
500 zł * - pełna księgowość
*cena netto dla minimalnej ilości dokumentów

Na wysokość opłaty największy wpływ mają:
• ilość dokumentów księgowych;
• ilość zatrudnionych pracowników;
• ilość amortyzowanych środków trwałych;
• pracochłonność specyficznych operacji księgowych.
Cennik usług
BIURO  RACHUNKOWE